“Suomi 100 vee-sarja, osa 1910”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1910”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50€ (koko 11 kpl sarja yht. 500€).

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1950”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1950”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50e (koko 11 kpl sarja yht. 500e).

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1960”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1960”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50€ (koko 11 kpl sarja yht. 500€).

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1970”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1970”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50€ (koko 11 kpl sarja yht. 500€).

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1980”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 1980”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50€ (koko 11 kpl sarja yht. 500€)

“Suomi 100 vee-sarja, osa 2000”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 2000”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50€ (koko 11 kpl sarja yht. 500€)

“Suomi 100 vee-sarja, osa 2010”

“Suomi 100 vee-sarja, osa 2010”

Koko: 30 x 30 cm, paksu kiilakehys. Tekotapa: Sekatekn. Hinta: 50€ (koko 11 kpl sarja yht. 500€).

« 1 2 3 4 5 »
Powered by w3.css